Coach

姓名 : 陳劍邦

別名 : 陳 SIR

英文名 : Chan Kim Pong

身高 : 172 cm

體重 : 72 kg

效力球隊 :

沙田體育會(1984-1990)

蘇屋(1995-1996)

天行(1996-2000)

聖心舊生隊(2000-

 

擅長位置 : 升球手

 

任教球隊 :

聖心書院(1982-

香港教育學院男子院隊(2003 -

蘇屋(1995-1996, 2003 -

天行(1996-2000)

科技大學女子校隊(1993-1998)

香港女子青年代表隊(1995-1997)

香港學界女子代表隊(1995-1997)

 

E mail :

chankimpong@hotmail.com

© 2018 All Rights ReservedAddress : Jat Min Chuen ShatinTel : 26471358Fax : 26479606Visitors : 3858974
Powered By Friendly Portal System 8.47