ALBUM 26

馬拉松公開賽

January 2003

大合照      
  猜緊包剪dub ? 路人甲 非洲球員?
七公主 ? 握握手...做個好朋友 嘻嘻...痴左線 ? 丘綺珊封網
丘綺珊攻擊 落地救波 ? 鄺愷珊殺波 謝穎殺直線
張凱琳搥波呀..... 好勁呀 ! 又贏一球喇 ! 準備發球 ... 丘綺珊又封到喇 !
天恩封網喎 ! 麗思發球啊 有無計呀 ? 輸左添 ...